بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/29
کل خالص ارزش دارائی ها 4,805,131,421,436 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,619 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 985,109 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,134 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 4,802,160

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/02/12

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سرآمد بازار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان سرآمد بازار

مدیران سرمایه گذاری:

احسان حاجي علي اكبر، احمد كوچكي، ميثم عيسي زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش

نمودار‌ها