بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/09/23
کل خالص ارزش دارائی ها 20,300,860,721,052 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,923 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,015,923 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,017,394 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 19,982,661

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/02/12

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سرآمد بازار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان سرآمد بازار

مدیران سرمایه گذاری:

احسان حاجي علي اكبر، احمد كوچكي، ميثم عيسي زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش

نمودار‌ها