Menu
تغییر مدیر سرمایه گذاری ادامه مطلب

تغییر مدیر سرمایه گذاری

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند از تاریخ 1397.03.20 آقای محمد نوروزی از ترکیب گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق درآمد ثابت سرآمد حذف و آقای میثم عیسی زاده به این گروه اضافه گردید.
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ 1397/03/23 ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ 1397/03/23

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمدروز چهارشنبه مورخ 1397/03/23 در محل قانونی صندوق به نشانی: تهران.میدان ونک. خیابان ملاصدرا.خیابان شیرازی جنوبی.خیابان سامان.ساختمان ایده آل.پلاک 79 .طبقه دوم جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع ذیل تشکیل می گردد. 1- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4.000.000 به 5.000.000 واحد
2- اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
3- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ 1397/03/05 ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ 1397/03/05

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمدروز شنبه مورخ 1397/03/05راس ساعت 10 در محل قانونی صندوق به نشانی: تهران.میدان ونک. خیابان ملاصدرا.خیابان شیرازی جنوبی.خیابان سامان.ساختمان ایده آل.پلاک 79 .طبقه دوم جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع ذیل تشکیل می گردد. 1- تغییر متولی
2- تغییر سقف کارمزد متولی
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ 1397/02/18 ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ 1397/02/18

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمدروز سه شنبه مورخ 1397/02/18 راس ساعت 10 در محل قانونی صندوق به نشانی: تهران.میدان ونک. خیابان ملاصدرا.خیابان شیرازی جنوبی.خیابان سامان.ساختمان ایده آل.پلاک 79 .طبقه دوم جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع ذیل تشکیل می گردد. تغییر ماده 19اساسنامه
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ 1396/11/25 ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ 1396/11/25

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد روز چهارشنبه مورخ 1396/11/25راس ساعت 10 در محل قانونی صندوق به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان سامان، پلاک 79،ساختمان ایده آل، طبقه دوم جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات ذیل تشکیل میگردد.
دستور جلسه:
1- تغییر نشانی قانونی صندوق
2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.
RSS
1234
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان