Menu

ترکیب د ارایی ها

صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد از نوع صندوقهای سرمایه گذاری از نوع بزرگ می باشد و به منظور سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق در دوره های مختلف فعالیت، نصابهای مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد . برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید . برای مشاهده ترکیب دارایی های صندوق در دوره های زمانی و همچنین مشاهده این ترکیب به طور روزانه در هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان