Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1  شرکت سبد گردان سرآمد بازار 5100 
51
2 شرکت تامین سرمایه تمدن 4900 
49
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان